“I will either find a way, or make one”

Hannibal, 218 BC

O mně

Více než 5 let jsem pracoval v předních mezinárodních kancelářích PRK Partners s.r.o. a Rödl & Partner v.o.s., ve kterých jsem se podílel na nejvýznamnějších transakcích na českém trhu.

Nyní poskytuji právní poradenství nejvyšší úrovně při zachování individuálního přístupu a rozumných cenových podmínek.

Podpořím Vás ve všech oblastech komerčního a civilního práva v českém, německém a anglickém jazyce.

– Mgr. Jiří Trnka, advokát –

Služby

Korporátní právo, M & A

Převody podílů, přeměny, správa, zakládání a likvidace společností

Soudní řízení a vymáhání pohledávek

Zastupování v obchodních i civilních věcech, soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek

Obchodní právo

Příprava smluvní dokumentace, veškerá právní agenda podnikatelů

Insolvence

Zastupování věřitelů i dlužníků, příprava insolvenčních návrhů, oddlužení fyzických osob

Nemovitosti

Poradenství při koupi, prodeji a financování nemovitostí, příprava smluvní dokumentace

Bankovnictví a finance

Příprava a revize úvěrových smluv a zajišťovací dokumentace

Farmacie a zdravotnictví

Smluvní zajištění dovozu, distribuce a exportu léčivých přípravků, lékárenství

Trestní právo

Obhajoba v insolvenčních a hospodářských věcech

   

Další služby po domluvě

Curriculum vitae / Mgr. Jiří Trnka

2/2016 – současnost advokát a partner v Trnka & Partners
5/2011 – 1/2016 PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
1‌1/2010 – 4/2011 Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.
2004 – 2005 studium / Universität Passau (SRN) / Právnická fakulta / Právní věda
2005 – 2010 studium / Univerzita Karlova v Praze / Právnická fakulta / Právo a právní věda

Curriculum vitae / Mgr. Jiří Trnka

2/2016 – současnost samostatný výkon advokacie
5/2011 – 1/2016 PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
11/2010 – 4/2011 Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.
2004 – 2005 studium / Universität Passau (SRN) / Právnická fakulta / Právní věda
2005 – 2010 studium / Univerzita Karlova v Praze / Právnická fakulta / Právo a právní věda
Mgr. Jiří Trnka